dpi

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Λογιστικές Yπηρεσίες
Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων, παρακολούθηση, επίβλεψη και τήρηση λογιστικών βιβλίων...
Φορολογικές Yπηρεσίες
Φορολογικός σχεδιασμός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, Φοροτεχνική υποστήριξη και έλεγχος εναρμόνισης με τη φορολογική νομοθεσία...
Ελεγκτικές Yπηρεσίες
Εσωτερικοί έλεγχοι, Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι, Διαχειριστικοί έλεγχοι, Έλεγχοι αποθεμάτων προϊόντων...
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Παροχή συμβουλών για θέματα εργατικού δικαίου και απασχόλησης, Συμβουλές μηχ/σης και αναβάθμισης μηχανογραφικών συστημάτων...

Ποιοι είμαστε

Global Η ομάδα μας αποτελείται από επαγγελματίες ...

Τι προσφέρουμε

Global Η πλούσια εμπειρία 25 ετών, το ήθος ...

Γιατί να μας επιλέξετε

Global Η επιλογή των κατάλληλων συνεργατών ...

Είπαν για εμάς

Global Διαβάστε τι είπαν για εμάς οι πελάτες μας ...

Οι 40 φορολογικές αλλαγές που θα μας απασχολήσουν το 2014


Το νέο έτος φέρνει φορολογικές και άλλες αλλαγές και σας τις παρουσιάζουμε σε 40 σημεία :

1. Καταργείται το αφορολόγητο όριο των μισθωτών - συνταξιούχων και θεσπίζεται νέα κλίμακα φορολόγησης με συντελεστή από 22% - 42%.

2. Το εισόδημα από ενοίκια πλέον φορολογείται αυτοτελώς. Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 11% ενώ για μεγαλύτερο εισόδημα ο συντελεστής είναι 33%.

3. Αλλάζει ο τρόπος φορολογίας ατομικών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών, ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών (με απλογραφικά βιβλία). Για εισόδημα έως 50.000 ευρώ ο συντελεστής φόρου είναι 26% και για εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ 33%.

4. Για Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ο.Ε., Ε.Ε. (με διπλογραφικά βιβλία) ο συντελεστής φορολογίας είναι 26% και ο συντελεστής φόρου στα διανεμόμενα κέρδη - μερίσματα είναι 10%.

5. Για μεταβίβαση μετοχών και άλλων επενδυτικών αξιών θεσπίζεται  φόρος υπεραξίας  με συντελεστή 15% στη διαφορά ανάμεσα στην αξία κτήσης και στην αξία πώλησης.

6. Φορολογείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης ακινήτων με 15% και για υπεραξία πάνω από 25.000 ευρώ. Η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στις δύο τιμές αποπληθωρίζεται και εφαρμόζεται ένας μειωτικός συντελεστής έως 40% ανάλογα με τα έτη που έχουμε στην  κατοχή μας το ακίνητο πριν από την πώληση.

7. Από το 2014 ισχύει ο Ε.Ν.Φ.Ι.Α. δηλαδή ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ο φόρος αυτός αντικαθιστά  το γνωστό «χαράτσι» της ΔΕΗ καθώς και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.).
-Θεσπίζεται φόρος ανά τετραγωνικό για τα κτίσματα χωρίς αφορολόγητο όριο. Ο φόρος θα κυμαίνεται από 2 έως 13 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.
-Επιβάλλεται  πρόσθετος φόρος στους φορολογουμένους που έχουν ατομική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ, με συντελεστές που θα ξεκινούν από 0,1% και θα φτάνουν έως και το 1%. Στον φόρο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα κτίσματα και οι εντός σχεδίου εκτάσεις και απαλλάσσονται οι εκτός σχεδίου και οικισμού εκτάσεις.
-Διευρύνεται η φορολογική βάση, καθώς εφαρμόζεται φόρος ακινήτων κατ΄ αποκοπήν  ανά στρέμμα και στις εκτός σχεδίου εκτάσεις, όπως είναι τα χωράφια, τα αγροτεμάχια, οι δασικές εκτάσεις κλπ. Ο φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή 1 ευρώ ανά τετραγωνικό και θα αυξομειώνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε έκτασης, όπως για παράδειγμα τη χρήση της, το αν είναι αρδευόμενη, αν είναι δασική κλπ.  Απαλλάσσονται από τον φόρο τα αγροτοκτηνοτροφικά κτίσματα, όπως μαντριά, αγροτικές αποθήκες και στάνες.
-Ο φόρος στα οικόπεδα θα υπολογίζεται με κλίμακα η οποία θα ξεκινά από τα 0,003 ευρώ έως και τα 9 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Με βάση αυτήν την κλίμακα, ένα στρέμμα εντός σχεδίου εκτάσεων θα βαρύνεται με φόρο από 3 ευρώ έως 9.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.

8. Μειώνεται το ποσοστό των αποδείξεων επί του εισοδήματος από το 25% στο 10% και με ανώτερο ποσό τα 10.500 ευρώ. Το μέτρο των αποδείξεων ισχύει μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους.

9. Παραμένει ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. 13% στην εστίαση και για το έτος 2014.

10. Επανέρχεται το πόθεν έσχες για την αγορά ακινήτων, τη σύσταση εταιρειών, την απόκτηση εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων και για την αύξηση κεφαλαίου.

11. Φορολογικά στοιχεία μεταξύ επιτηδευματιών, συνολικής αξίας άνω των 500 ευρώ, εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπέζης ή με επιταγή. Στις λιανικές συναλλαγές παραμένει το όριο των 1.500 ευρώ.

12. Πλέον φοροδιαφυγή θεωρείται η μη καταβολή φόρου τουλάχιστον 10.000 ευρώ ανά έτος από φυσικά πρόσωπα και όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία και τουλάχιστον 60.000 ευρώ  για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

13. Η εφορία θα παρακολουθεί πλέον όλες τις τραπεζικές καταθέσεις, τις συναλλαγές με μετρητά, τις δαπάνες και κάθε αλλαγή της περιουσιακής κατάστασης με εφαρμογή του αμερικανικού συστήματος (έμμεσες τεχνικές ελέγχου) για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των φορολογουμένων.

14. Εισάγεται για πρώτη φορά ο όρος φορολογική κατοικία και για τα νομικά πρόσωπα.

15. Οι έννοιες «διαχειριστική περίοδος» και «οικονομικό έτος» αντικαθίστανται απο τον όρο «φορολογικό έτος» που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Επομένως καταργείται η υπερδωδεκάμηνη περίοδος.

16. Περιορίζεται η παρακράτηση φόρου μόνο στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, καθώς και στις αμοιβές για τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που καταβάλλονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα  και στους φορείς της γενικής κυβέρνησης.

17. Καταργείται το όριο των 300 ευρώ για την παρακράτηση φόρου 20%. 

18. Καθιερώνεται νέος τρόπος σχηματισμού και διαγραφής των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων αναλόγως με την αξία τους και το χρόνο που παραμένουν ανείσπρακτες.

19. Δεν μεταφέρεται η ζημία εταιρείας όταν το ιδιοκτησιακό καθεστώς μεταβληθεί άνω του 33%, εκτός αν αποδειχθεί ότι η μεταβολή ιδιοκτησίας έγινε για επιχειρηματικούς λόγους.

20. Οι αμοιβές μελών Δ.Σ. και εταίρων ΕΠΕ θα φορολογούνται πλέον ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

21. Το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση ακινήτου ορίζεται σε ποσοστό 3% της αντικειμενικής αξίας.

22. Τα πρόστιμα για μη υποβολή, εκπρόθεσμη ή ανακριβή υποβολή δηλώσεων είναι πλέον εξοντωτικά και αν δεν μειωθούν θα οδηγήσουν σε κλείσιμο πολλές επιχειρήσεις. 

23. Το πρόστιμο για μη δηλωμένο εργαζόμενο είναι πλέον 10.550 ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο 10.550 ευρώ,  ισχύει και για κάθε εργαζόμενο που εργάζεται νόμιμα και δεν συμπεριλαμβάνεται στην μηνιαία Α.Π.Δ. προς το ΙΚΑ.

24. Πέρα από το βιβλίο αδειών, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν και να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο και το βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών.

25. Από 01/01/2014 καταργούνται όλα τα πρόσθετα βιβλία.

26. Από 01/01/2014 καταργείται το Δελτίο Αποστολής. Η διακίνηση των εμπορευμάτων μπορεί να γίνεται με το τιμολόγιο πώλησης ή με την απόδειξη λιανικής πώλησης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που υπάρχει διακίνηση εκδίδεται «δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων» το οποίο μπορεί να ονομάζεται και Δελτίο Αποστολής.

27. Οι ετήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών  πλέον υποβάλλονται ανά μήνα.

28. Μειώνεται ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων στο 3%. Ακόμη, για κάθε μεταβίβαση θα πρέπει να προσκομίζεται στον συμβολαιογράφο πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει ότι έχουν πληρωθεί όλοι οι φόροι που αφορούν το συγκεκριμένο ακίνητο κατά την τελευταία πενταετία.

29. Για κάθε μεταβολή σε ακίνητο, υποβάλλεται πλέον Ε9 μέσα σε ένα μήνα από την μεταβολή.

30. Οι μεταβολές στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ.  δηλώνονται εντός 10 ημερών  τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα.

31. Αλλάζει η διαδικασία απόδοσης Α.Φ.Μ.

32. Επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες των επιχειρήσεων.

33. Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων αρχίζουν τον επόμενο μήνα από αυτόν που ξεκινά η χρήση τους.

34. Αλλάζει ο τρόπος υποβολής και πληρωμής των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (Φ.Μ.Υ κλπ).

35. Από 01/01/2014 τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά επιχειρήσεων συμψηφίζονται υποχρεωτικά με ζημιές της τελευταίας πενταετίας. Ακόμη, δεν σχηματίζονται αφορολόγητα αποθεματικά από 01/01/2015.

36. Η Φορολογική Ενημερότητα εκδίδεται πλέον μόνο σε περιπτώσεις είσπραξης από το Δημόσιο και έχει διάρκεια 2 μήνες, ή 1 μήνα αν υπάρχουν οφειλές.

37. Η πληρωμή φόρων γίνεται μόνο στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ.

38. Τα μισθωτήρια ακινήτων υποβάλλονται μόνο μέσω διαδικτύου (taxisnet).

39. Αποσυνδέεται η υποβολή των δηλώσεων από την πληρωμή του φόρου. Έτσι η εφορία θα έχει εικόνα οφειλών για αυτούς που δεν πληρώνουν.

40.Φορολογούμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα οφείλει να ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

 

Αθήνα 23/01/2014

Δημήτρης Χονδρογιάννης

 

   Μας εμπιστεύθηκαν

Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε την σελίδα μας στα διάφορα social media, μείνετε ενημερωμένοι και συζητήστε απευθείας μαζί μας.

Τα γραφεία μας

Μεσολογγίου 10
Δάφνη, 172 34
Αθήνα - Ελλάδα

Πληροφορίες Επικοινωνίας

  • Τηλ(1) : +30 210 9752072
  • Τηλ(2) : +30 210 9750156
  • Τηλ(3) : +30 210 9754933
  • Fax : +30 210 9732184
  • Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.